Kinderfysiotherapie

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Uw kind wordt verwezen naar een kinderfysiotherapeut wanneer het problemen heeft in de motorische ontwikkeling. Deze problemen kunnen voortkomen uit aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat. Ook kan de sensorische informatieverwerking, de samenwerking tussen waarnemen en bewegen, niet goed verlopen. Hierdoor is doelgericht handelen niet goed mogelijk.
 

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut gaat uw kind observeren en onderzoeken. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. Soms blijkt dat een adviserende of begeleidende taak het meest gewenst is.
 

Lees verder

 

Afspraak maken