Privacy

Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy is gewaarborgd. Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registreert uw fysiotherapeut uw medische en administratieve gegevens.  Vanaf 25 mei 2018 is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze wet staan regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht. U leest er alles over in ons privacyreglement.