Fysiovergoeding

Belangrijk: een goede verzekering

 

Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen(minimaal 20). Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.

 

Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.

 

Bij de meeste kosten die worden vergoed uit de  basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht Eigen Risico.

 

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat.

 

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt.

 

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

 

Een overzicht van vergoedingen en aanvullende financiering fysiotherapie door verzekeraars vindt u via het volgende linkje naar naar independer.nl: 
www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx of www.goedkoopstezorgverzekering.nl/

 

Via onderstaand linkje kunt u zelf uw zorgverzekering samenstellen en kiezen:
www.zorgverzekeringwijzer.nl

 

De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

 

Voor algemene informatie over uw zorgverzekering zie:  www.gerust.nl/zorgverzekering/