Toestemming patiënt

 

 • Toestemming te geven aan de behandelend fysiotherapeut(e) voor het opvragen en uitwisselen van informatie ten behoeve van uw behandeling met huisarts/ specialist/ bedrijfsarts/ Arboarts/jeugdarts/ jeugdwerker/ /medebehandelaars*
  Deze verleende toestemming kan te allen tijde schriftelijk door de betrokkenen worden ingetrokken
 • Toestemming te geven voor het fysiotherapeutisch onderzoek.
   
 • Toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van fysiotherapeutische zorgverlening en doelmatig financiële afhandeling van uw behandelingen bij de zorgverzekeraars. (zie ook ons privacyreglement)
   
 • In te stemmen met het samengestelde en besproken behandelplan van de volwassenen en kinderen.
   
 • Toestemming te geven voor het verzenden van het screeningsverslag aan de huisarts bij Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.
   
 • Toestemming te geven voor het versturen van een tussentijds en eindverslag aan huisarts/specialist/Arboarts/werkgever/medebehandelaars.
   
 • Toestemming te geven dat uw gegevens worden gebruikt voor KIB (kwaliteit in bewegen).
   
 • Toestemming te geven voor inzage van uw patiëntendossier bij een interne/externe audit.
   
 • In te stemmen met waarneming door een fysiotherapeut tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut.
   
 • De juiste informatie te hebben gegeven aan de behandelend fysiotherapeut of administratief medewerkster van de praktijk inzake eerder ondergane behandeling(en) fysiotherapie in hetzelfde kalenderjaar.
   
 • De juiste informatie te hebben gegeven aan de behandelend fysiotherapeut of administratief medewerkster van de praktijk inzake verzekeringsgegevens.
   
 • Bij geen of onvoldoende vergoeding door uw zorgverzekeraar voor onderzoek en/of behandeling fysiotherapie, of één van de verbijzonderde vormen van fysiotherapie, de hiermee gepaard gaande kosten volgens de geldende tarieven te betalen.
   
 • De algemene betalingsvoorwaarden en de lijst met geldende tarieven (voor niet verzekerde behandelingen) te hebben gezien en hiermede akkoord te gaan.
   
 • Te zijn geïnformeerd over de klachtenregeling van het KNGF.
   
 • Een praktijkinformatiefolder te hebben ontvangen.
   
 • Dat het mailadres van ondergetekende gebruikt mag worden voor de enquête t.b.v. kwaliteitsmeting van de praktijk.