Kinderfysiotherapie

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Uw kind wordt verwezen naar een kinderfysiotherapeut wanneer het problemen heeft in de motorische ontwikkeling. Deze problemen kunnen voortkomen uit aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat. Ook kan de sensorische informatieverwerking, de samenwerking tussen waarnemen en bewegen, niet goed verlopen. Hierdoor is doelgericht handelen niet goed mogelijk.
 

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut gaat uw kind observeren en onderzoeken. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. Soms blijkt dat een adviserende of begeleidende taak het meest gewenst is.
 

Hoe verloopt een behandeling?

De behandeling zal gericht zijn op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Hierbij staan functionele aspecten op de voorgrond. Een kinderfysiotherapeutische behandeling wordt vaak gegeven door middel van bewegen in spelvorm, met als doel de juiste voorwaarden te scheppen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.
Voorbeelden van 'aandoeningen' van kinderen die door een kinderfysiotherapeut behandeld kunnen worden:
 
 • De asymmetrische zuigeling
 • De billenschuiver
 • Aangeboren afwijkingen
 • Motorisch onhandige kinderen
 • Schrijfproblemen
 • Concentratiestoornissen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Revalidatie na een trauma
 • Houdingsproblemen
 • ADHD, ADD, PDD-NOS
 • Sensorische informatieverwerking
 • Astma


Onze therapeuten: Margot, Marjan Menger, Marleen en Lotte

 

Afspraak maken