Open voor fysieke behandelingen

01-05-2020

Fysiotherapeuten hebben vanaf 30 april groen licht gekregen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om stapsgewijs weer aan het werk te gaan. Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) stelde vorige week een stappenplan op. Deze leidraad is goedgekeurd door het RIVM en het ministerie van VWS. Het stappenplan is vandaag, 1 mei definitief en gepubliceerd.

Wij volgen uiteraard dit stappenplan. We gaan zo veilig mogelijk te werk gaan door de geldende hygiënemaatregelen in acht te nemen en in bepaalde gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

In de media worden contactberoepen en fysiotherapie in één adem genoemd. Fysiotherapie is zorg en valt niet onder de contactberoepen, zoals bijvoorbeeld de kapper. Patiënten krijgen door wachten steeds meer klachten en om de zorg straks niet verder te overbelasten, is gevraagd om de fysiotherapie nu weer op te starten.


Afspraak maken?
U kunt dus weer een afspraak maken. Wij staan weer met volle energie voor u klaar! U kunt weer bellen met: 0182 - 61 00 63  of naar ons afspraakformulier.