Artrosenetwerk

Netwerk reuma en artrosezorg

Begin 2014 is er een projectgroep reuma en artrosezorg opgericht om de zorg voor reumapatiënten in de regio Midden-Holland beter op elkaar af te stemmen. De projectgroep bestaat uit: een reumaverpleegkundige, fysiotherapeuten, reumatologen, ergotherapeut, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, diëtist, vertegenwoordiger van de Reumapatiëntenvereniging, apotheker en coördinator reuma en artrosezorg.
Deze projectgroep wil voor de toekomst een goed functionerende zorgketen voor reumapatiënten vastleggen door structurele verbeteringen en optimale zorg voor reuma-patiënten. Inmiddels is er een folder voor werkgevers geschreven, zijn er informatiegidsen ontwikkeld en is er een symposium georganiseerd om diverse professionals in de zorg en mensen met reuma in de regio Midden-Holland te informeren.
 

Deelnemer aan het netwerk reuma en artrosezorg

Vanuit fysiotherapie Groene hart nemen Margot en Marjan Kik deel aan dit netwerk.