Van onze collega's

18-02-2021

Fysiotherapie Groene Hart is flexibel en beweegt mee met de behoefte in de zorg. Vanaf de eerste Covid-19 patiënten hebben vier collega’s zich gespecialiseerd in de behandeling. En met succes! Veel patiënten hebben we weer op gang kunnen helpen, waardoor ze de oude leuke activiteiten en het werk weer op konden pakken.  
Nu er meer inzichten zijn betekend  het ook dat deze kennis moet worden aangepast én toegepast! Daarom hebben onze corona therapeuten opnieuw een verdiepende scholing gevolgd met de allernieuwste inzichten van de afgelopen maanden. Er zijn verschillende sprekers aan bod geweest. Zowel artsen en fysiotherapeuten als ervaringsdeskundigen.

In de cursus zijn de diverse klachten waarmee Corona patiënten kampen nog eens aan bod gekomen. De meest voorkomende klachten zijn: extreme  vermoeidheid die wisselend op komt zetten, spierpijn, duizeligheid, hoofdpijn, snelle overprikkeling van het brein, een minder goed korte termijn geheugen en het snel emotioneel kunnen zijn.
Dit betekend dat de zorgverleners erg scherp moeten zijn met het signaleren van de klachten die u ervaart. Het is niet de bedoeling dat andere aandoeningen, naast corona, over het hoofd worden gezien.
Belangrijk is een rustige opbouw van de training. Ook is nog eens benadrukt dat het belangrijk is om multidisciplinair te behandelen, wat betekend dat er naast fysiotherapie, ook ergotherapie en de diëtiste betrokken zijn bij het herstel van de patiënt.
Om deze reden heeft Fysiotherapie Groene Hart vanaf de eerste Corona patiënten een multidisciplinaire zorgroute opgesteld. Zo is er een korte lijn tussen de behandelaren.