Wat kunt u doen?

29-12-2020

Steeds meer jonge kinderen worstelen met schrijven in de klas, omdat ze steeds minder hoeven te schrijven. Het is belangrijk dat kinderen dit toch blijven oefenen, want als je met de hand schrijft, print je de letters in je hoofd in. Daardoor leer je letters beter aan en dit maakt lezen en spellen weer makkelijker. Daarnaast zien wetenschappers dat je informatie beter verwerkt en onthoudt als je met de hand schrijft. Het helpt kinderen dus ook bij het leren.


Er is een test ontwikkeld, de Writic, die kinderen in groep twee kan screenen op problemen in de fijne motoriek. Deze test maakt het mogelijk om op tijd in te kunnen grijpen bij schrijfproblemen. De test bestaat uit verschillende onderdelen, zoals lijntjes volgen, inkleuren, letters schrijven, krullen maken en slakkenhuizen maken. Er zijn normwaarden ontwikkeld en na het afnemen van de test blijkt of een kind fijn motorisch gezien toe is aan groep 3. Het geeft ouders en de leerkracht een duidelijk beeld en er wordt in kaart gebracht waar het kind nog moeite mee heeft.

Op deze manier kunnen de kinderfysio´s van Fysiotherapie Groene Hart de fijne motoriek tijdig in kaart brengen en zo nodig hulp bieden.