Wat kunt u doen?

29-12-2020

Er is een test ontwikkeld, de Writic, die kinderen in groep twee kan screenen op problemen in de fijne motoriek. Deze test maakt het mogelijk om op tijd in te kunnen grijpen. De test bestaat uit verschillende onderdelen, zoals lijntjes volgen, inkleuren, letters schrijven, krullen maken en slakkenhuizen maken. Er zijn normwaarden ontwikkeld en na het afnemen van de test blijkt of een kind fijn motorisch gezien toe is aan groep 3. Het geeft ouders en de leerkracht een duidelijk beeld en er wordt mooi in kaart gebracht waar het kind nog moeite mee heeft.

Op deze manier kunnen de kinderfysio´s van Fysiotherapie Groene Hart de fijne motoriek tijdig in kaart brengen en zo nodig hulp bieden.