Zakelijke zaken

29-12-2020

Als u voor uw longen voor het eerst naar de fysiotherapeut gaat heeft u een verwijzing nodig van de arts of longspecialist. Deze is nodig voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar. Vaak staat er in de verwijzing al aangegeven hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Als dit niet het geval is neemt de fysiotherapeut een aantal vragenlijsten en testen af om het aantal vergoede behandelingen te bepalen. Als uw ziektelast laag is, kan het zo zijn dat u recht heeft op 3 tot 27 behandelingen. Indien u een hoge ziektelast heeft (denk dan aan problemen bij het lopen, traplopen, veel hoesten, antibiotica- en prednison kuren of zelfs ziekenhuisopnamen) krijgt u vaak meer behandelingen vergoed. Het aantal behandelingen dat vergoed kan worden kan oplopen tot 70 in het eerste jaar van uw fysiotherapeutische zorg.

U heeft een jaar de tijd om de toegewezen behandelingen op te maken. Als er in dat jaar veranderingen zijn met betrekking tot uw longen (zoals een ziekenhuisopname) kan het zo zijn dat uw vergoeding in dat jaar omhoog gaat.

Elk jaar wordt het aantal behandelingen door middel van de testen en vragenlijsten voor u vastgesteld. Het kan dus zo zijn dat uw behandelingen in het volgende behandeljaar omhoog of omlaag gaan. Daarom is het van belang uw fysiotherapeut op de hoogte te houden van de kwaliteit van uw longen. Als u een ziekenhuisopname of antibiotica- of prednisonkuur heeft gehad is het van belang uw therapeut daarvan op de hoogte te stellen.

 

Vanaf 1 januari is er verruiming gekomen voor het aantal behandelingen voor uw longen. U heeft een grotere kans dat u in aanmerkingen komt voor een grotere hoeveelheid behandelingen.