Van onze collega's

25-11-2020

 

 

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie? Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend register in de Fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Hoe wordt dat gegarandeerd? Alleen praktijken die hoger dan een 8,5 scoren
op patiënttevredenheid kunnen zich aansluiten.
Verder moet uw Keurmerk fysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit.

Dit doet hij of zij onder andere door:
√ in een team te overleggen over de beste aanpak van uw klachten;
√ gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken;
√ samen met u als patiënt uw klacht aan te pakken;
√ zich continu te laten na- en bijscholen; en
√ intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals uw huisarts.

Wat kunt ú voor uw fysiotherapeut doen? Uw fysiotherapeut gaat aan u vragen om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten. Die vragen hebben betrekking op uw aandoening, uw ervaring en over de resultaten van de behandeling.

Dit invullen kost meestal ongeveer 3 minuten van uw tijd. Uw inspanning geeft uw fysiotherapeut de juiste informatie om te reflecteren op zijn eigen handelen en maakt het mogelijk om zichzelf continu te kunnen blijven verbeteren.
Is een Keurmerkpraktijk beter dan een niet Keurmerkpraktijk?
Niet persé, ook andere praktijken kunnen goede fysiotherapeutische zorg leveren.
Bij een Keurmerkpraktijk bent u echter gegarandeerd van optimale kwaliteit!

Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en uw fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren van zo goed mogelijke zorg. Pas dan mag een praktijk het Keurmerk voeren.

Het team van Fysiotherapie Groene Hart is blij dat zij na de entreevisitatie tot het Keurmerk mogen toetreden.

Al onze therapeuten zijn aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk Fysiotherapie is het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Het geeft aangesloten fysiotherapeuten inzicht in kwaliteit en het doorlopend leren en verbeteren. Ook is het een helder en herkenbaar keurmerk voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Het zegt dat we de best mogelijke behandeling voor de patiënt beogen, dat we bijdragen aan kostenefficiëntie en dat we een doorontwikkeling van fysiotherapeutische zorg mogelijk maken. Daardoor zorgen we samen met het Keurmerk Fysiotherapie voor een duurzame positie van fysiotherapie in het algemeen.


 

Wat is het Keurmerk fysiotherapie?
De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Bij het Keurmerk Fysiotherapie krijgt u de gelegenheid om u zichtbaar te maken dat u actief met de kwaliteit van zorg bezig bent. U laat zien dat u werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.
Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.