KNGF Plus 2019 in the pocket!

16-01-2020

Supertrots ben ik op de praktijk en mijn superteam !

 

Waarom blijven wij als team Fysiotherapie Groene Hart bij de nieuwe Plus ?

Bij de oude Plus zoals die door de zorgverzekeraars werd afgegeven diende je voor iedere zorgverzekeraar een aparte audit te doen. Daarbij lag de zwaarte van de toelating vooral in de dossiervorming. Hierin zag het team van  Fysiotherapie Groene Hart geen meerwaarde.

De nieuwe Plus is door het KNGF, onze beroepsorganisatie, vorm gegeven. Hierbij ligt de weging vooral in de kennis en de kunde van de fysiotherapeuten. Dit wordt o.a. getoetst door intervisiebijeenkomsten met andere praktijken. Daarnaast dient de praktijk te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen qua praktijkvoering, veiligheid, personeelsbeleid en ontwikkelingsplannen.


Hier ziet het team een duidelijke meerwaarde. Sterker nog; daar staan wij voor! Vandaar dat we zonder enige twijfel  verder gaan met de  KNGF PLUS 2020.

 

Vind u ook dat we het goed doen? Laat het blijken aan andere middels een korte vragenlijst op Zorgkaart Nederland.