Zakelijke zaken

18-09-2019

Sinds 1 januari 2019 komt de vergoeding bij COPD, vanaf GOLD 2 of hoger, direct uit de basisverzekering. Er wordt een verdeling gemaakt in vier categorieen: A,B,C en D. 

De indeling van de categorieen hangt af van de mate van beperking in het dagelijks leven en het aantal longaanvallen of ziekenhuisopnames in het voorgaande jaar. Er wordt onderscheid gemaakt in een startfase en een onderhouds fase.

De startfase duurt 1 jaar en wordt opgevolgt door de onderhoudsfase. Ook tijdens de onderhoudsfase wordt er een verdeling gemaakt in de bovenstaande categorieen. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, hangt af van de categorie waarin u bent ingedeeld. Bij sommige verzekeraars is het ook mogelijk behandeling bij COPD vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u meer weten over de vergoeding bij COPD neem dan contact op met ons of vraag het uw behandelend fysiotherapeut.