Van onze collega's

25-04-2019

Vanaf de start van deze school in Gouda zijn wij als praktijk Fysiotherapie Groene Hart betrokken bij deze school. Met de multisciplinaire aanpak van de leerkrachten en specialisten op school wordt de beste stimulans voor een optimale ontwikkeling van de leerling gegeven. Kinderfysiotherapeut Marleen Ockerse, werkzaam op Auris Taalplein, geeft therapie gericht op de senso-motorische prikkelverwerking, grove en fijne motoriek en concentratieproblemen in de klas. Er worden combinatiebehandelingen met de logopedist gegeven om de spraak nog meer te stimuleren. Het team van deze school werkt continue aan verbeteringen.
In Januari ontvingen ze het predicaat “excellent school”.  Hiervoor onze Felicitaties en een welverdiend bloemetje.
Team Fysiotherapie Groene Hart is blij dat ze met dit enthousiaste team mogen samenwerken.