Zakelijke Zaken

27-04-2019

Kinderen tot 18 jaar (t/m 17 jaar) hebben nog recht op vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Voor een niet-chronische klacht geldt dat het kind 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Dit gaat nooit ten koste van het eigen risico. Als de 18 behandelingen op zijn, kan dit nog aangevuld worden met het aantal behandelingen waarvoor u aanvullend verzekerd bent. Deze behandelingen komen dan per kalenderjaar bovenop de 18 behandelingen uit de basisverzekering.

Voor kinderen met een chronische klacht geldt dat het kind in aanmerking komt voor een volledige vergoeding van alle noodzakelijke behandelingen vanuit de basisverzekering. Dit gaat ook nooit ten koste van het eigen risico, Wel moet een kind met een chronische klacht altijd aan het begin van de behandeling een verwijzing hebben van de huisarts of specialist. Een voorbeeld van een chronische klacht is bijvoorbeeld een motorische ontwikkelingsachterstand. Op de verwijzing van de huisarts of specialist dient dan in de diagnose motorische retardatie of motorische ontwikkelingsachterstand te staan. Uw kinderfysiotherapeut zal deze verwijzing dan in de administratie bewaren of opsturen naar uw zorgverzekeraar voor een aanvraag van een chronische machtiging. Belangrijk is dat deze behandelingen alleen uitgevoerd kunnen worden door geregistreerde kinderfysiotherapeuten. Alle kinderfysiotherapeuten van Fysiotherapie Groene Hart hebben na de opleiding tot fysiotherapeut allemaal de 4 jarige specialisatie kinderfysiotherapie afgerond en zijn geregistreerd kinderfysiotherapeut.

U kunt zelf de vergoeding van de fysiotherapeutische behandeling nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Dit staat vermeldt bij fysiotherapie onder de 18 jaar. U kunt ook altijd informatie opvragen bij een van onze kinderfysiotherapeuten.