Zakelijke zaken

25-02-2019


Aanvullende verzekering
Fysiotherapie is over het algemeen ondergebracht in een aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. U kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden. Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering heeft geen invloed op uw verplichte eigen risico.

Fysiotherapie in de basisverzekering
Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed bij kinderen tot 18 jaar en voor mensen met bepaalde chronische aandoeningen die vermeld staan op de chronische lijst Borst (vanaf de 21e behandeling).

Bent u niet (voldoende) verzekerd voor fysiotherapie? Dan ontvangt u van Fysiotherapie Groene Hart een nota. Deze nota ontvangt u digitaal in uw mailbox.
Op het vergoeden van de kosten voor uw fysiotherapeutische behandeling zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn sinds kort aangepast. U kunt de aangepaste betalingsvoorwaarden nalezen op onze website