COPD in de basisverzekering

21-12-2018

Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er, afhankelijk van de ziektelast,  maximaal 70. 

De ziektelast is onderverdeeld in vier groepen. Deze groepen hebben in het startjaar van de behandeling recht op:
Groep A: maximaal 5 behandelingen
Groep B: maximaal 27 behandelingen
Groep C en D: maximaal 70 behandelingen


Indien na het eerste jaar van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is, bestaat recht op vervolgbehandeling voor zover sprake is van klasse B, C of D. Deze vervolgbehandeling is gemaximeerd voor iedere periode van twaalf maanden die volgt op het eerste behandeljaar. De vervolgbehandeling bestaat per periode van twaalf maanden uit maximaal 3 behandelingen als sprake is van klasse B en uit 52 behandelingen indien sprake is van klasse C of D. 
De aandoening COPD in bijlage 1 bij het BZV vervalt met ingang van 1 januari 2019. 
De regelgever heeft geen overgangsrecht geregeld. Dit betekent dat de wijziging per 1 januari 2019 een onmiddellijke werking heeft.