Downpoli

23-11-2018

Afgelopen maand heeft Marjan Menger weer een downpoli mogen meedraaien in het Groene Hart Ziekenhuis. Kinderen met het syndroom van Down worden daar jaarlijks  (oudere  kinderen 1x per 2 jaren) gezien door de kinderarts, de revalidatie-arts, de logopediste, een orthopedagoog, een kinderfysiotherapeut en er is een consulente van MEE aanwezig.

 

Vier tot vijf keer per jaar vindt er in het Groene Hart Ziekenhuis een downpoli plaats.

 

Marjan Menger, kinderfysiotherapeute bij Fysiotherapie Groene Hart zie daar de kinderen samen met de revalidatie-arts van het Groene Hart Ziekenhuis.

 

Marjan: ”We kijken naar de motorische ontwikkeling van het kind, hoe gaat het met lopen, springen, fietsen, tekenen etc.”  Ook wordt er goed gekeken naar de prikkelverwerking bij deze kinderen. Indien nodig wordt er contact gezocht met de behandelende kinderfysiotherapeut om door te geven waar extra aandacht aan besteed zou kunnen worden.

 

Multidisciplinair overleg

Na de poli is er een multidisciplinair overleg, waarbij er met elkaar de situatie per kind wordt besproken. De uitkomsten worden teruggekoppeld naar de ouders.

 

Marjan vervolgt: “Door mijn expertise en betrokkenheid bij het downteam worden veel jonge baby’s met het downsyndroom in deze regio naar mij verwezen. Deze jonge kinderen volg ik met een wisselende frequentie aan huis, zodat we goed in de gaten kunnen houden hoe de motorische ontwikkeling verloopt. Ik vertel ouders dat die ontwikkeling vaak langzamer gaat, maar het wel belangrijk is om het te stimuleren. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe ze in de dagelijkse zorg en tijdens spelmomenten bewegingen uit kunnen lokken, die de motorische ontwikkeling ten goede komen.”

 

Vanaf het moment dat het kind zelfstandig loopt, wordt de behandeling op de praktijk voortgezet. Iedere keer bekijkt Marjan opnieuw of er een hulpvraag is waar ze mee aan de slag gaat. Zo kan het ook prima zijn dat er hele periodes geen fysiotherapie nodig is want niet ieder kind met het syndroom van down heeft veel fysiotherapie nodig.

 

Wilt u meer weten over de downpoli kijk dan op de site van MEE https://www.meeplus.nl/diensten/dienst-test9/

 

Wil u meer weten over fysiotherapie voor uw kind met het syndroom van Down neem dan contact op met onze praktijk. Tel nr: 0182-610063 of info@fysiotherapiegroenehart.nl