Kinderfysiotherapeuten weer up-to-date

02-01-2018

Iedere kinderfysiotherapeut heeft geleerd te werken volgens wetenschappelijk onderbouwde testmethodes om een zo betrouwbaar en objectief mogelijk beeld te vormen van de klachten van uw kind. Het is belangrijk om deze testmethodes zo zuiver mogelijk te blijven toepassen, zeker bij de ontwikkeling van zuigelingen. Die kunnen immers zelf nog heel weinig aangeven. Eén van de observatie-instrumenten die de kinderfysio tot haar beschikking heeft is de AIMS (Alberta Infant Motor Scale). Met deze observatiemethode kunnen eventuele haperingen in de ontwikkeling worden opgespeurd vanaf de geboorte tot aan het lopen. 

 

Onze kinderfysiotherapeuten volgden de driedaagse nascholing ‘Ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen met de AIMS’. Na deze cursus zijn wij expert in het doen en interpreteren van een ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen. Meer informatie? Bel ons gerust.